Alle BEI- en VIAG-documenten op elk moment bij de hand!

VIAG

De VeiligheidsInstructie AardGas voor de Energiebedrijven (VIAG) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de gasvoorzieningssystemen van netbeheerders. De VIAG geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

De structuur van de VIAG is afgeleid van bestaande veiligheidsvoorschriften en normen, zoals de NEN-EN 50110. Daardoor wordt zowel voor aardgas als elektriciteit binnen de energiedistributiesector dezelfde terminologie gehanteerd. Verder zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheidsniveaus op dezelfde manier geregeld.

Omdat niet elke netbeheerder dezelfde organisatie en/of werkmethode heeft worden afwijkingen in bedrijfsspecifieke procedures geregeld. Zo nodig verwijst de VIAG naar deze bedrijfsprocedures.

De VIAG met de bijbehorende bijlagen en veiligheidswerkinstructies worden onderhouden door de netbeheerders samen met de aannemers belangenorganisaties Bouwend Nederland en Uneto VNI. De VIAG wordt door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd door de GVR (Groep VeiligheidsRegelgeving).

Jaarlijks wordt er op 15 april een release uitgebracht met tekstuele en/of inhoudelijke wijzigingen.