Alle BEI- en VIAG-documenten op elk moment bij de hand!

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. Netbeheer Nederland wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend. Gebruikers worden verzocht om fouten of omissies direct te melden zodat deze verholpen kunnen worden.

De BEI en VIAG-regelgeving is ontwikkeld in samenwerking tussen netbeheerders van gas- en elektriciteitsnetwerken en vertegenwoordigers van Infra-aanneembedrijven. Door toepassing van deze regelgeving geven zij invulling aan de richtlijnen van de Arbowetgeving en de richtlijnen van Netbeheerders ten aanzien van het veilig werken in, aan en in de nabijheid van de gas- en elektriciteitsnetten van de netbeheerders en het veilig in bedrijf hebben van deze netten. De toepassing van deze regelgeving is door de netbeheerders dwingend voorgeschreven. Bedrijven die volgens deze BEI-VIAG-regelgeving werken, blijven als werkgever zelf verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van deze regelgeving.

Het materiaal op deze website mag worden gedownload, gekopieerd en gebruikt, voor zover dat gedaan wordt om de bekendheid en naleving van deze regelgeving te bevorderen. Netbeheer Nederland wijst er nadrukkelijk op dat het wijzigen van het op deze website aangeboden materiaal geheel voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid komt van degene die het materiaal wijzigt. Netbeheer Nederland aanvaart hier geen enkele aansprakelijkheid voor. Netbeheer Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt.