Alle BEI- en VIAG-documenten op elk moment bij de hand!

Colofon

Deze website is van Netbeheer Nederland (www.netbeheernederland.nl). De inhoud is tot stand gekomen met medewerking van werkgroepen van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en alle Netbeheerders in Nederland.

De verantwoordelijke werkgroepen vergaderen regelmatig om ervoor te zorgen dat de veiligheidsregelgeving en maatregelen aansluiten bij de actuele wetgeving en bij de huidige stand van techniek en wetenschap. Vragen over de website, informatie, opmerkingen of suggesties kunnen ingestuurd worden via het formulier ‘feedback & vragen’. De link hier naartoe staat bovenaan iedere pagina. Deze website is voor het eerst gepubliceerd in juni 2017.