Alle BEI- en VIAG-documenten op elk moment bij de hand!

BEI-BLS

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning (BEI-BLS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor laagspanning van Netbeheerders. De BEI-BLS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

De BEI-BLS is afgeleid van bestaande veiligheidsvoorschriften en normen, zoals de NEN-EN 50110 en NEN 3140. Zowel voor aardgas als elektriciteit wordt binnen de energiedistributiesector dezelfde terminologie gehanteerd. Verder zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheidsniveaus op dezelfde manier geregeld. 

Omdat niet elke netbeheerder dezelfde organisatie en/of werkmethode heeft worden afwijkingen in bedrijfsspecifieke procedures geregeld. Zo nodig verwijst de BEI-BLS naar deze bedrijfsprocedures. 

De BEI-BLS met de bijbehorende bijlagen en veiligheidswerkinstructies worden onderhouden door de netbeheerders samen met de aannemers belangenorganisaties Bouwend Nederland en Techniek Nederland. De BEI-BLS wordt door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd door de GVR (Groep VeiligheidsRegelgeving).

Jaarlijks wordt er op 15 april een release uitgebracht met tekstuele en/of inhoudelijke wijzigingen.