BEI-BHS + bijlagen (met wijzigingen)

BEI-BHS

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche HoogSpanning (BEI-BHS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor hoogspanning (en middenspanning) van netbeheerders. De BEI-BHS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

De BEI-BHS is afgeleid van bestaande veiligheidsvoorschriften en normen, zoals de NEN-EN 50110 en NEN 3840. Zowel voor aardgas als elektriciteit wordt binnen de energiedistributiesector dezelfde terminologie gehanteerd. Verder zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheidsniveaus op dezelfde manier geregeld.

Omdat niet elke netbeheerder dezelfde organisatie en/of werkmethode heeft worden afwijkingen in bedrijfsspecifieke procedures geregeld. Zo nodig verwijst de BEI-BHS naar deze bedrijfsprocedures.

De BEI-BHS met de bijbehorende bijlagen en veiligheidswerkinstructies worden onderhouden door de netbeheerders samen met de aannemers belangenorganisaties Bouwend Nederland en Uneto VNI. De BEI-BHS wordt door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd door de GVR (Groep VeiligheidsRegelgeving).

Jaarlijks wordt er op 15 april een release uitgebracht met tekstuele en/of inhoudelijke wijzigingen.

BEI-BHS + bijlagen (met wijzigingen)

15 April 2024